Σκοπός μας

H ιστοσελίδα ΒΙ.Δ.Α (Βιομηχανικά Δελτία Απογραφής) ελπίζουμε να αποτελέσει, με την εθελοντική συνεισφορά όλων μας, μια έγκυρη και αναλυτική βάση δεδομένων και πληροφοριών σχετικά με τη Βιομηχανική Αρχαιολογία στην Ελλάδα. Αυτός ο ιστότοπος ελπίζουμε ότι θα συνεισφέρει θετικά στην έρευνα και στην ενεργοποίηση προς κάθε κατεύθυνση, της ανάγκης διάσωσης και αποκατάστασης των βιομηχανικών μνημείων. Είναι προφανές ότι η προσπάθεια αυτή δε σταματά στην απλή καταγραφή και ανάδειξη των μνημείων αυτών, αλλά εντάσσεται στη συνολική προσπάθεια διάσωσης της μνήμης των επαγγελμάτων, των δραστηριοτήτων που εξαφανίστηκαν, καθώς και στην ιστορική καταγραφή του κάθε βιομηχανικού χώρου, συνεισφέροντας έτσι στην ευρύτερη γνώση του τεχνικού πολιτισμού μας.


Σας περιμένουμε.

Η Ομάδα ΒΙΔΑ

Διαχειριστές/Συντελεστές:

Βακαλοπούλου Μαριλένα

Δανιήλ Μαρία

Λαμπρόπουλος Χρήστος

Φασουράκης Ηρακλής