Δημοσιεύσεις

2019: Βακαλοπούλου Μ., Δανιήλ Μ., Λαμπρόπουλος Χ., Φασουράκης Η., Χαρτογραφώντας τη Βιομηχανική Κληρονομιά της Ελλάδας με τη βοήθεια των ψηφιακών τεχνολογιών. Οι δυνατότητες και τα όρια άτυπων ομάδων εθελοντών: η εμπειρία της ομάδας Βι.Δ.Α. (www.vidaomada.gr), 5ο Συνέδριο της Εταιρείας Συμβούλων Διαχείρισης Πολιτιστικής Κληρονομιάς (ΕΣΔΙΑΠΟΚ) με θέμα «Πολιτιστική κληρονομιά και τοπικές κοινωνίες: Ζητήματα συμμετοχής, συνεργασίας και συν-διαχείρισης», Αθήνα, 22-23 Νοεμβρίου 2019 (προφορική ανακοίνωση).

2019: Βακαλοπούλου Μ., Δανιήλ Μ., Λαμπρόπουλος Χ., Φασουράκης Η., ΒΙ.Δ.Α.: www.vidaomada.gr: δύο χρόνια έρευνας και καταγραφής της βιομηχανικής κληρονομιάς της Ελλάδας, 3ο Πανελλήνιο Συνέδριο Ψηφιοποίησης Πολιτιστικής Κληρονομιάς - EuroMed 2019, Αιγάλεω, 25-27 Σεπτεμβρίου 2019 (προφορική ανακοίνωση).

[βίντεο]

2018: Λαμπρόπουλος Χ., Βακαλοπούλου Μ., Δανιήλ Μ., Φασουράκης Η., ΒΙ.Δ.Α.: μια προσπάθεια καταγραφής της ελληνικής βιομηχανικής κληρονομιάς, «Πολιτισμός 2030: Είναι η Τέχνη Πρωτεύουσα;», Πολιτιστική Πρωτεύουσα της Ευρώπης «Ελευσίνα 2021», Ελευσίνα, 8-11 Νοεμβρίου 2018 (προφορική ανακοίνωση).

[βίντεο]

2018: Lampropoulos C., Vakalopoulou M., Daniil M., Kouremenou S., Fassourakis I., ΒΙ.Δ.Α.: An online collective platform for archiving Greek Industrial Heritage, 5th International Conference in Heritage Management, Athens, 21-23 September 2018 (προφορική ανακοίνωση).

[βίντεο]