Μαριλένα Βακαλοπούλου

Η Μαριλένα Βακαλοπούλου είναι Πολιτισμιολόγος με πτυχίο στον Ελληνικό Πολιτισμό από το Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο (2007) και ειδίκευση στη Διαχείριση Πολιτιστικής Κληρονομιάς και στη Βιομηχανική Αρχαιολογία (ΕΚΠΑ – Ειδικό πρόγραμμα κατάρτισης για πτυχιούχους τριτοβάθμιας εκπαίδευσης – 2015).

Ιδρυτικό μέλος της ομάδας Κρονίστες που ασχολείται με την έρευνα και τη διάσωση του εργοστασιακού συγκροτήματος Κρόνος στην Ελευσίνα.

Συμμετείχε ως ερευνήτρια στο έργο «Εικονικό ταξίδι στα βιομηχανικά ίχνη της Νάουσας» στο πλαίσιο δράσης Εθνικής Εμβέλειας «Ερευνώ-Δημιουργώ-Καινοτομώ», (ΕΠΑνΕΚ)

Έχει συμμετάσχει σε διεθνή και ελληνικά συνέδρια για τη διαχείριση της Πολιτιστικής Κληρονομιάς στην Ελλάδα.