Βίντεο Οδηγιών

Στα βίντεο που ακολουθούν, όσοι θέλουν να συνεισφέρουν ως καταγραφείς της ΒιΔΑ, μπορούν να βρουν λεπτομερείς οδηγίες για τα απαραίτητα βήματα που πρέπει να γίνουν για μια ολοκληρωμένη ανάρτηση. Με τον τρόπο αυτό μπορούν να καταλήξουν στο αν η διαδικασία τους φαίνεται εύκολη ή εφικτή, ώστε να εμπλακούν ως καταγραφείς στο ιστολόγιο. Σε μια πρώτη δοκιμαστική περίοδο, πάντως, το βάρος των αναρτήσεων (και αυτών που θα συνεισφέρετε εσείς) θα πέσει στους υπάρχοντες συγγραφείς για να δοκιμαστούν όλες οι παράμετροι και να αντιμετωπιστούν πιθανά προβλήματα.

Τα 3 βίντεο εξηγούν:

  • πώς γίνεται μια ανάρτηση στο ιστολόγιο,
  • πώς γίνονται σύνδεσμοι και ενσωματώνεται μικρός χάρτης στις αναρτήσεις, και
  • πώς ενημερώνεται ο μεγάλος χάρτης.

Βίντεο 1

  • πώς γίνεται μια ανάρτηση στο ιστολόγιο

Βίντεο 2

  • πώς γίνονται σύνδεσμοι και ενσωματώνεται μικρός χάρτης στις αναρτήσεις

Βίντεο 3

  • πώς ενημερώνεται ο μεγάλος χάρτης