Οδηγίες συμπλήρωσης

Σας ευχαριστούμε για τη συνεισφορά σας στην προσπάθεια ψηφιακής καταγραφής της Βιομηχανικής κληρονομιάς της χώρας μας.

Κατεβάστε το Δελτίο Απογραφής στον υπολογιστή σας. Ανοίξτε το αρχείο Word και καταγράψτε το κτήριο/εξοπλισμό/αρχείο/λοιπά τεκμήρια βιομηχανικής κληρονομιάς που θέλετε να παρουσιάσετε.

Επιλέγετε σε κάθε πεδίο τα στοιχεία που αντιστοιχούν σε αυτό που θέλετε να καταγράψετε (π.χ. είδος, αρχική χρήση κλπ).

Στο πεδίο Πληροφορίες συμπληρώστε όσα στοιχεία έχετε σχετικά με την καταγραφή σας.

Αντίστοιχα στο πεδίο Βιβλιογραφικές πηγές καταγράψτε τη βιβλιογραφία σας ή/και πληροφορίες από ιστοσελίδες στο διαδίκτυο.

Στο πεδίο Όνομα συμπληρώστε το όνομά σας.

Τέλος, συμπληρώστε την ημερομηνία καταγραφής, καθώς και την ημερομηνία λήψης των φωτογραφιών που έχετε στο αρχείο σας.

Σώστε το δελτίο και στείλτε το στο mail (ηλεκτρονικό ταχυδρομείο) της ομάδας ΒΙ.Δ.Α.: => vidaomada@gmail.com

Συνημμένα μπορείτε να στείλετε και φωτογραφίες που έχετε στη διάθεσή σας με την ημερομηνία λήψης και όνομα-αναφορά στο δημιουργό του αρχείου της φωτογραφίας.