Άδεια χρήσης

Το υλικό που αναρτάται στις ιστοσελίδες μας (domain names: vidaomada.gr και vida-omada.blogspot.com) καλύπτονται από άδεια χρήσης σύμφωνα με τις προδιαγραφές του οργανισμού Creative Commons.

Αναλυτικές πληροφορίες για τα είδη των αδειών που καθορίζονται από τον οργανισμό είναι διαθέσιμες [εκεί].

Παρακάτω αναφέρεται το είδος της άδειας χρήσης που καλύπτει τις καταγραφές των Βιομηχανικών Δελτίων Απογραφής:

Αναφορά Δημιουργού

Μη Εμπορική Χρήση

Όχι Παράγωγα Έργα

4.0 Διεθνές

(CC BY-NC-ND 4.0)


Αυτή είναι μία εύληπτη από μη νομικούς περίληψη (κι όχι υποκατάστατο) των αδειών. Αποποίηση.

Μπορείτε να:

  • Μοιραστείτε — αντιγράψετε και αναδιανέμετε το υλικό με κάθε μέσο και τρόπο
  • Ο αδειοδότης δεν μπορεί να ανακαλέσει αυτές τις ελευθερίες όσο εσείς ακολουθείτε τους όρους της άδειας.

Υπό τους ακόλουθους όρους:

Σημειώσεις:

  • Δεν είστε υποχρεωμένοι να συμμορφωθείτε με τη άδεια για στοιχεία του υλικού που είναι σε Κοινό Κτήμα/ public domain, ή εκεί όπου η χρήση επιτρέπεται στα πλαίσια μιας ισχύουσας εξαίρεσης ή περιορισμού.
  • Δεν παρέχεται καμία εγγύηση. Η άδεια μπορεί να μη σας δίνει όλα τα απαραίτητα δικαιώματα για τη χρήση που σκοπεύετε. Για παράδειγμα, άλλα δικιώματα, όπως διαφήμιση, ιδιωτικότητα, ή ηθικά δικαιώματα μπορεί να περιορίσουν το πως χρησιμοποιείτε το υλικό.