Καταγραφή

Στόχος της ΒΙΔΑ, που άρχισε να λειτουργεί το 2017, είναι να αποτελέσει, με την εθελοντική συνεισφορά όλων μας, μια έγκυρη και αναλυτική βάση δεδομένων και πληροφοριών σχετικά με τη Βιομηχανική Αρχαιολογία στην Ελλάδα.

Αυτός ο ιστότοπος ελπίζουμε ότι θα συνεισφέρει θετικά στην έρευνα και στην ενεργοποίηση προς κάθε κατεύθυνση, της ανάγκης διάσωσης και αποκατάστασης των βιομηχανικών μνημείων.

Είναι προφανές ότι η προσπάθεια αυτή δεν σταματά στην απλή καταγραφή και ανάδειξη των μνημείων αυτών, αλλά εντάσσεται στη συνολική προσπάθεια διάσωσης της μνήμης των επαγγελμάτων, των δραστηριοτήτων που εξαφανίστηκαν, καθώς και στην ιστορική καταγραφή του κάθε βιομηχανικού χώρου, συνεισφέροντας έτσι στην ευρύτερη γνώση του τεχνικού πολιτισμού μας.