Βιομηχανικά Δελτία Απογραφής

Μια συλλογική προσπάθεια απογραφής και καταγραφής της Ελληνικής Βιομηχανικής Κληρονομιάς.

Δελτία Βιομηχανικής Kαταγραφής

Χάρτης Βιομηχανικών Καταγραφών