Μελέτες

Βιομηχανικής Αρχαιολογίας

Περισσότερη πληροφόρηση για τη Βιομηχανική Αρχαιολογία στην Ελλάδα και το εξωτερικό, τόσο ως επιστημονικό τομέα, όσο ως ερευνητικό ενδιαφέρον, είτε ως δράσεις της κοινωνίας των πολιτών αλλά και ως παρεμβάσεις σε σχετικούς χώρους μπορείτε να λάβετε από τις παρακάτω ενδεικτικές μελέτες.