Εκπαίδευση

στη Βιομηχανική Αρχαιολογία

Σπουδές

Στην Ελλάδα, από όσο γνωρίζουμε, δεν υπάρχουν αυτοτελείς σπουδές στη Βιομηχανική Αρχαιολογία, παρά μόνο θεματικές προσεγγίσεις στα πλαίσια σπουδών της αρχιτεκτονικής και συναφών επιστημονικών κλάδων.


Μια προσπάθεια επιμόρφωσης στα θέματα της Β. Α. αποτέλεσαν τα μαθήματα για τη Β. Α. που έγιναν για αποφοίτους πανεπιστημίων στο πλαίσιο των προγραμμάτων του Εθνικού Καποδιστριακού Πανεπιστημίου "Ακαδημία Πλάτωνος - Οι δρόμοι της Γνώσης".


Περισσότερα για αυτό το πρόγραμμα (που έχει ολοκληρωθεί) και αποτέλεσε το έναυσμα για την αρχική ενασχόληση με τη Β.Α. αρκετών ανθρώπων, μπορείτε να βρείτε στις πληροφορίες για το Θεματικό Πεδίο: Βιομηχανική Αρχαιολογία.